شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 22:53

شرکت بازرگانی فرهادیان با توجه به انجام پروژه های متعدد پارکینگ هوشمند اقدام به واردات تجهیزات هوشمند سازی پارکینگ AKE چین نموده است.
که یکی از برند های معتبر این محصولات می باشد.
برای آشنایی با محصولات میتوانید به صفحه هر محصول مراجعه کنید.