شرکت فنی مهندسی سامان

امروز سه‌شنبه 7 آذر 1402
ساعت 19:57
پروژه هتل ایرانا – جناب آقای امینیان – امام رضا 48
09/10/1400
 

پروژه هتل شاکر - امام رضا 32

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - امام رضا 32
سال اجرا :
کارفرما: آقای محسنیان