شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 10 خرداد 1403
ساعت 07:01
پروژه هتل ایرانا – جناب آقای امینیان – امام رضا 48
09/10/1400
 

پروژه هتل شاکر - امام رضا 32

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - امام رضا 32
سال اجرا :
کارفرما: آقای محسنیان