شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 01:18

PCB Assy Vigilon Printer

Product of Honeywell-Gent

Made in England

Order Code : PCB Assy Vigilon Printer

توضیحات

Gent Replacement Vigilon Printer – PCB Assy Vigilon Printer

The PCB Assy Vigilon Printer is a replacement printer assembly for the Vigilon range of control panels.

This thermal printer uses Thermal Paper Rolls.

توضیحات تکمیلی
Product of

Honeywell-Gent

Order Code

PCB Assy Vigilon Printer