شرکت فنی مهندسی سامان

امروز یکشنبه 12 آذر 1402
ساعت 21:12
پروژه رستوران دایمون امام رضا طرقبه – آقای صابر تهرانی
10/10/1400
پروژه آتلیه – چهارراه راهنمایی – آقای مهندس عزیری
10/10/1400
 

پروژه کنترل روشنایی و هوشمند سازی نمایندگی رسمی H&M مجتمع کاسپین مد

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - چهارراه بزرگمهر
سال اجرا :
کارفرما: