شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 2 خرداد 1403
ساعت 23:43
پروژه تجاری شهر فرش تهران – بلوار اشرفی اصفهانی – سال 95 – BMS – Tantron
09/10/1400
پروژه کنترل روشنایی و هوشمند سازی نمایندگی رسمی H&M مجتمع کاسپین مد
10/10/1400
 

پروژه...

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد -
سال اجرا :