شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 22:42
پروژه مجتمع تجاری اداری سلمان مشهد – سیستم پارکینگ هوشمند و کنترل روشنایی- شرکت فلات توس سال 95 PMS-AKE
09/10/1400
 

پروژه مرکز مالی و اقصادی مشهد پاژ - سیستم پارکینگ هوشمند - سال 94

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

تاسیسات هوشمند سازی پارکینگ - AKE JSST-PMS
مکان اجرای پروژه : مشهد - میدان جانباز
سال اجرا : 1394
کارفرما : شرکت بنا گستران هشتم توس