شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 10 خرداد 1403
ساعت 07:45
پروژه 5 واحدی هاشمیه نبش لاله 4 – آقای تلگردی
11/10/1400
پروژه تک واحدی – دوبلکس – فلسطین 20 – آقای جلالی
10/10/1400
 

پروژه 5 واحدی هاشمیه لاله 1

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - لاله 1
سال اجرا :
کارفرما: آقای تلگردی