شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 00:05
پروژه مجتمع تجاری اقامتی ایمان – خیابان نواب صفوی – سال 93 – AKE -PMS
09/10/1400
پروژه پارکینگ عمومی شماره یک توسعه حریم رضوی نصب 60 واحد پارکینگ هوشمند-آستان قدس سال 94
09/10/1400
 

پروژه پارکینگ مجتمع تجاری اقامتی سارا - سال 93

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

تاسیسات هوشمند سازی پارکینگ - AKE-PMS
مکان اجرای پروژه : مشهد - خیابان نواب صفوی
سال اجرا : 1393
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق