شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 01:49
پروژه پارکینگ طبقاتی بیمارستان شهید صدوقی اصفهان – سال 98
10/10/1400
پروژه مجتمع تجاری اقامتی سارا -خیابان نواب صفوی– سال 93- AKE -PMS
09/10/1400
 

پروژه مجتمع تجاری اقامتی ایمان

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

تاسیسات هوشمند سازی پارکینگ - AKE-PMS
مکان اجرای پروژه : مشهد - خیابان نواب صفوی
سال اجرا : 1393
کارفرما : شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق