شرکت فنی مهندسی سامان

امروز یکشنبه 12 آذر 1402
ساعت 21:15
پروژه 7 واحدی بلوار سجاد خیابان میلاد 4 – آقای مهندس فراهی – شرکت ابنیه دماوند
10/10/1400
پروژه دوپلکس باغ سه راه فردوسی – آقای مهندس علی اکبر رحیمیان – آقای رمضان زاده
11/10/1400
 

پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار احمد آباد بابک 4
سال اجرا : 1392
کارفرما : آقای دکتر ذهیدی