شرکت فنی مهندسی سامان

امروز دوشنبه 27 فروردین 1403
ساعت 13:57
پروژه 6 واحدی خیابان احمد آباد ابوذر غفاری 33 – آقای میر جلیلی
09/10/1400
پروژه دوپلکس باغ سه راه فردوسی – آقای مهندس علی اکبر رحیمیان – آقای رمضان زاده
11/10/1400
 

پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار احمد آباد بابک 4
سال اجرا : 1392
کارفرما : آقای دکتر ذهیدی