شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 10 خرداد 1403
ساعت 07:43
پروژه دوپلکس بلوار سجاد نیلوفر 14 – آقای مهندس جبلی
11/10/1400
پروژه 4 واحدی بلوار هنرستان هنرستان 8 – آقای سراجیان – کارخانه شیر بشیر
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی بلوار احمد آباد ابوذر 34

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار احمد آباد - ابوذر 34
سال اجرا :
کارفرما: آقای ترابی و آقای مهندس ایزدی – شرکت توس گستر