شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 03:05
پروژه 5 واحدی هاشمیه لاله 1 – آقای تلگردی
11/10/1400
پروژه 5 واحدی بلوار سجاد مینای 5 پلاک 36 – آقای مهندس صابری
10/10/1400
 

پروژه مسکونی 5 واحدی – باهنر 7

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار باهنر 7
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس اکبری