شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 01:57
پروژه نورپردازی و کنترل روشنایی مجتمع افرا – بلوار سجاد – شرکت تیغ ازه خراسان – آقای مهندس اسدی سال 90
09/10/1400
پروژه تجاری پنجراه سناباد فروشگاه بزرگ ایوان فرش مهدی زاده – آقای مهندس شعبان زاده
10/10/1400
 

پروژه ویلاژ توریست - کنترل تاسیسات و فن کویل سال 92

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

کنترل تاسیسات و فن کویل - BMS- HDL
مکان اجرای پروژه : مشهد - ویلاشهر
سال اجرا : 1392
کارفرما : آقای طوسی