شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 01:47
پروژه 7 واحدی هاشمیه 16 – آقای مهندس امینی – آقای ایرانژاد – کارخانه سفید گوشت
11/10/1400
 

پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بلوار سجاد نبش بزرگمهر جنوبی 8

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد- نبش بزرگمهر جنوبی 8
سال اجرا : 1394
کارفرما : آقای مهندس خجسته مهر