شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 02:55
پروژه مجتمع درمانی تخصصی شهید علی نجفی – سرافرازان –سال 98و 99 – BMS – Schneider
09/10/1400
 

پروژه درمانگاه ولی عصر - وکیل آباد 63

امکانات اجرا شده هوشمند سازی: BMS – Delta – Tantron

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار وکیل آباد 63 - آزادگان
سال اجرا : 1395