شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 02:07
پروژه 5 واحدی بلوار سجاد مینای 5 پلاک 36 – آقای مهندس صابری
10/10/1400
پروژه 5 واحدی بلوار سجاد خیابان گلایل یاس 1 – آقای شگفتی – گروه معماری شکوفا
10/10/1400
 

پروژه باغ دوپلکس چشمه گیلاس

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - چشمه گیلاس
سال اجرا :
کارفرما : آقای بوستانی – کارخانه تبرک