شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 02:14
پروژه مسکونی بلوار سجاد بین بزرگمهر جنوبی 11 و 13 – آقای مهندس جهان تیغ
10/10/1400
پروژه 5 واحدی بلوار وکیل آباد سیدرضی 20- آقای صدری
09/10/1400
 

پروژه 5 واحدی بلوار سجاد خیابان گلایل یاس 1

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد خیابان گلایل یاس 1
سال اجرا :
کارفرما : آقای شگفتی - گروه معماری شکوفا