شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 22:17
پروژه پارکینگ عمومی شماره یک توسعه حریم رضوی نصب 60 واحد پارکینگ هوشمند-آستان قدس سال 94
09/10/1400
پروژه پارکینگ طبقاتی شهرداری سنندج – معاونت فنی و عمرانی -سال 95 – Schneider – AKE-PMS- BMS
10/10/1400
 

پروژه مشهد مال

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

تاسیسات هوشمند سازی پارکینگ – نصب نمونه سیستم پارکینگ هوشمند
مکان اجرای پروژه : مشهد- بلوار خیام
سال اجرا : 1391
کارفرما : مشهدمال