شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 23:03
پروژه مشهد مال – نصب نمونه سیستم پارکینگ هوشمند
10/10/1400
پروژه مجتمع تجاری اداری آرمیتاژ گلشن -هفت تیر – شرکت پاریز شرق – AKE -PMS – سال 95
09/10/1400
 

پروژه پارکینگ طبقاتی شهرداری سنندج - سال 95

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

تاسیسات هوشمند سازی پارکینگ - Schneider – AKE-PMS- BMS
مکان اجرای پروژه : سنندج
سال اجرا : 1395
کارفرما : شهرداری سنندج - معاونت فنی و عمرانی