شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 10 خرداد 1403
ساعت 06:57
پروژه ساختمان پزشکان بلوار هاشمیه نبش هاشمیه 13 – آقای داوود زاده و رمضانی – گروه پورداوود
10/10/1400
 

پروژه ساختمان پزشکان - بلوار فردوسی

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار فردوسی
سال اجرا :
کارفرما : دکتر برادران هاشمی