شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 02:25
پروژه ساختمان پزشکان – بلوار فردوسی – آقای دکتر برادران هاشمی
10/10/1400
پروژه سازمان فنی و حرفه ای – دانشگاه شهید منتظری – کنترل تجهیزات برق و مکانیک دروس سال 91 BMS
09/10/1400
 

پروژه ساختمان پزشکان بلوار هاشمیه 13

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - نبش هاشمیه 13
سال اجرا :
کارفرما: آقای داوود زاده و رمضانی - گروه پورداوود