شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 01:44
پروژه کنترل روشنایی و هوشمند سازی نمایندگی رسمی H&M مجتمع کاسپین مد
10/10/1400
پروژه نورپردازی و کنترل روشنایی مجتمع افرا – بلوار سجاد – شرکت تیغ ازه خراسان – آقای مهندس اسدی سال 90
09/10/1400
 

پروژه مجتمع تجاری سارسل – چهارراه بزرگمهر

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - چهارراه بزرگمهر
سال اجرا :
کارفرما :