شرکت فنی مهندسی سامان

امروز سه‌شنبه 7 آذر 1402
ساعت 20:11
پروژه 5 واحدی به همراه دوپلکس بلوار فرامرز عباسی رسالت 35 – آقای ظریف
11/10/1400
 

پروژه...

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد -
سال اجرا :