شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 00:31
پروژه تجاری پنجراه سناباد فروشگاه بزرگ ایوان فرش مهدی زاده – آقای مهندس شعبان زاده
10/10/1400
پروژه مرکز مالی و اقتصادی مشهد پاژ – شرکت بنا گستران هشتم توس کنترل تاسیسات داخل پارکینگ سال 95- Delta
09/10/1400
 

پروژه مرکز مالی و اقتصادی مشهد - پاژ - سال 97

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

هوشمند سازی کل واحد های اداری و تجاری -برند Schneider – Home Automation
مکان اجرای پروژه : مشهد - میدان جانباز
سال اجرا : 1397
کارفرما : شرکت بنا گستران هشتم توس