شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 01:47
پروژه مرکز مالی و اقتصادی مشهد – پاژ – شرکت بنا گستران هشتم توس – هوشمند سازی کل واحد های اداری و تجاری – سال 97 برند – Schneider – Home Automation
09/10/1400
پروژه تجاری اداری ساختمان غذایی رز – چهارراه گلریز – آقای مهندس شاهینی
10/10/1400
 

پروژه کنترل تاسیسات داخل پارکینگ -پاژ - سال 95

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

کنترل تاسیسات داخل پارکینگ- Delta
مکان اجرای پروژه : مشهد - میدان جانباز
سال اجرا :1395
کارفرما : شرکت بنا گستران هشتم توس