شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 21:57
پروژه پارکینگ طبقاتی شهرداری سنندج – معاونت فنی و عمرانی -سال 95 – Schneider – AKE-PMS- BMS
10/10/1400
پروژه مجتمع تجاری اداری سلمان مشهد – سیستم پارکینگ هوشمند و کنترل روشنایی- شرکت فلات توس سال 95 PMS-AKE
09/10/1400
 

پروژه مجتمع تجاری اداری آرمیتاژ گلشن - سال 95

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

تاسیسات هوشمند سازی پارکینگ - AKE -PMS
مکان اجرای پروژه : مشهد - هفت تیر
سال اجرا : 1395
کارفرما :شرکت پاریز شرق