شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 23:20
پروژه 6 واحدی بلوار ملک آباد فرهاد 12 – آقای مهندس بیات
11/10/1400
پروژه 6 واحدی به همراه یک دوبلکس بلوار فرامرز عباسی رسالت 9 – آقای مهندس امینی – آقای جلاییان
11/10/1400
 

پروژه 6 واحدی هاشمیه 12

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - هاشمیه 12
سال اجرا :
کارفرما: آقای مهندس بیات مختاری