شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 00:53
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بلوار ملک آباد کمال المک 2 – آقای مهندس خیامی – الکترو استیل
09/10/1400
پروژه 7 واحدی هاشمیه 16 – آقای مهندس امینی – آقای ایرانژاد – کارخانه سفید گوشت
11/10/1400
 

پروژه 6 واحدی به همراه یک دوبلکس بلوار فرامرز عباسی رسالت 9

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار فرامرز عباسی - رسالت 9
سال اجرا :1393
کارفرما : آقای مهندس امینی - آقای جلاییان