شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 00:12
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بلوار ملک آباد کمال المک 2 – آقای مهندس خیامی – الکترو استیل
09/10/1400
پروژه 7 واحدی هاشمیه 16 – آقای مهندس امینی – آقای ایرانژاد – کارخانه سفید گوشت
11/10/1400
 

پروژه سجاد- یاس 2

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد گلایل 10 - یاس 2
سال اجرا :
کارفرما: آقای پاکروان