شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 04:05
پروژه 6 واحدی بلوار ملک آباد فرهاد 12 – آقای مهندس بیات
11/10/1400
پروژه هاشمیه 10 – 6 واحدی – آقای خزائی
11/10/1400
 

پروژه 6 واحدی کوثر 12

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - کوثر 12
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس اسدزاده