شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 01:48
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی اصفهان – آقای مهندس علمی نیا – آقای سکوت
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی بلوار ملک آباد تقاطع قدس و فلسطین 18

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار ملک آباد تقاطع قدس و فلسطین 18
سال اجرا :
کارفرما : آقای فکور