شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 00:27
پروژه 5 واحدی بلوار سجاد خیابان بنفشه 1 – آقای مهندس کلالی – مهندسین مشاور آتک
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بلوار ملک آباد - کمال الملک 4

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار ملک آباد- کمال الملک 4
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس مدرسی - عمرانی