شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 02:21
پروژه 5 واحدی بلوار احمد آباد ابوذر 34 – آقای ترابی و آقای مهندس ایزدی – شرکت توس گستر
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار ملک آباد فرهاد 12 – آقای مهندس بیات
11/10/1400
 

پروژه 9 واحدی - تقاطع چهارراه گلریز و یاسمن 2

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد تقاطع چهارراه گلریز و یاسمن 2
سال اجرا :
کارفرما : آقای اخوان فاطمی