شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 2 خرداد 1403
ساعت 23:48
باغ ویلای سه عدد تریپلکس 7000 متری روبه رو هتل سحاب – آقای سلطانی – خانم مهندس جهانشیری
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 2 واحدی بلوار فکوری 33

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار فکوری 33
سال اجرا : کارفرما : آقای مهندس شاه محمد حسینی