شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 23:29
پروژه 6 واحدی بلوار ملک آباد فرهاد 12 – آقای مهندس بیات
11/10/1400
پروژه 6 واحدی به همراه یک دوبلکس بلوار فرامرز عباسی رسالت 9 – آقای مهندس امینی – آقای جلاییان
11/10/1400
 

پروژه تریپلکس لوکس مسکونی - بلوار ملک آباد

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار ملک آباد - کمال المک 2
سال اجرا :
کارفرما: آقای مهندس خیامی - الکترو استیل