شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 2 خرداد 1403
ساعت 23:56
پروژه سازمان فنی و حرفه ای – دانشگاه شهید منتظری – کنترل تجهیزات برق و مکانیک دروس سال 91 BMS
09/10/1400
پروژه مجتمع درمانی تخصصی شهید علی نجفی – سرافرازان –سال 98و 99 – BMS – Schneider
09/10/1400
 

پروژه بیمارستان رضوی - بخش ICU

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

تاسیسات هوشمند سازی بیمارستانی
مکان اجرای پروژه : مشهد - بزرگراه آزادی
سال اجرا : 1392
کارفرما : آستان قدس رضوی