شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 22:44
پروژه مسکونی قم – آقای مهندس صفری
10/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 6 واحدی بلوار ملک آباد قدس 9

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار ملک آباد-قدس 9
سال اجرا :
کارفرما : آقای معین درباری – رستوران معین درباری