شرکت فنی مهندسی سامان

امروز جمعه 29 تیر 1403
ساعت 02:42
پروژه دوپلکس باغ سه راه فردوسی – آقای مهندس علی اکبر رحیمیان – آقای رمضان زاده
11/10/1400
پروژه 5 واحدی هاشمیه نبش لاله 4 – آقای تلگردی
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی بلوار ملک آباد قدس 9

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار ملک آباد قدس 9
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس رحمتی