شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 9 آذر 1402
ساعت 17:18
باغ ویلای سه عدد تریپلکس 7000 متری روبه رو هتل سحاب – آقای سلطانی – خانم مهندس جهانشیری
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی خیابان سازمان آب صادقی 21

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار شهید صادقی 21
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس محمدی