شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 00:11
پروژه 6 واحدی خیابان باهنر باهنر 6 – آقای مهندس صابری و آقای مهندس هاشمی عطار
09/10/1400
پروژه 5 واحدی بلوار احمد آباد ابوذر 34 – آقای ترابی و آقای مهندس ایزدی – شرکت توس گستر
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی بلوار شهید دستغیب - بیستون

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار شهید دستغیب - بیستون
سال اجرا :1392
کارفرما: آقای مهندس بیات