شرکت فنی مهندسی سامان

امروز سه‌شنبه 7 آذر 1402
ساعت 20:54
پروژه 5 واحدی بلوار شهید دستغیب – بیستون – آقای مهندس بیات
11/10/1400
پروژه 4 واحدی بلوار هنرستان هنرستان 8 – آقای سراجیان – کارخانه شیر بشیر
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی میزان - مهدی 21

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - مهدی 21
سال اجرا : 1391
کارفرما : آقای محسن حلمی – موسسه مالی و اعتباری میزان