شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 00:14
پروژه تریپلکس لوکس مسکونی اصفهان – آقای مهندس علمی نیا – آقای سکوت
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 7 واحدی بلوار سجاد یاسمن 9

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار سجاد- یاسمن 9
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس نیکپور - آقای دکتر اسفندیاری