شرکت فنی مهندسی سامان

امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403
ساعت 22:26
باغ ویلای سه عدد تریپلکس 7000 متری روبه رو هتل سحاب – آقای سلطانی – خانم مهندس جهانشیری
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه بلوار فردوسی بین فرامرز و مهدی

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار فردوسی - بین چهارراه فرامرز و مهدی
سال اجرا :
کارفرما : آقای مهندس سالاری - آقای دکتر بیرجندی نژاد