شرکت فنی مهندسی سامان

امروز سه‌شنبه 7 آذر 1402
ساعت 19:14
باغ ویلای سه عدد تریپلکس 7000 متری روبه رو هتل سحاب – آقای سلطانی – خانم مهندس جهانشیری
11/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه تریپلکس لوکس مسکونی بلوار احمد آباد نبش قائم 8

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار احمد آباد- نبش قائم 7
سال اجرا :
کارفرما : آقای فکور