شرکت فنی مهندسی سامان

امروز پنج‌شنبه 3 خرداد 1403
ساعت 00:27
پروژه 6 واحدی بلوار امامت – آقای شریعتی نیا
10/10/1400
پروژه 6 واحدی بلوار احمد آباد بابک 4 – آقای دکتر ذهیدی
11/10/1400
 

پروژه 5 واحدی به همراه دوپلکس بلوار فرامرز عباسی رسالت 35

امکانات اجرا شده هوشمند سازی:

1. روشنایی هوشمند
2. کنترل تاسیسات مکانیکی هوشمند
3. کنترل تجهیزات موتوری هوشمند

مکان اجرای پروژه : مشهد - بلوار فرامرز عباسی- رسالت 35
سال اجرا :
کارفرما : آقای ظریف